ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

تجهیزات هندتراپی

کاردرمانی دست یا هندتراپی به مجموعه فعالیت‌ها و تمریناتی گفته می‌شود که کاردرمانگران با هدف درمان و بهبود عملکرد حرکتی دست و بازو، افزايش مهارت‌های ظريف انگشتان دست و تقويت عضلات اندام فوقانی برای فرد انجام می‌دهند. در واقع کاردرمانی سعی می‌کند توانایی‌های مورد نیاز را در فرد ایجاد کند. این توانایی‌ها ممکن است از بد تولد وجود نداشته باشند مانند کودکان فلج مغزی و یا ممکن است در اثر آسیب از بین رفته باشند. در هر دو حالت توانبخشی دست می‌تواند نقشی اساسی در درمان آن‌ها ایفا  کند. در نظر داشته باشید که مهم‌ترین تکنیک کاردرمانی استفاده از فعالیت‌های هدفمند بوده و مهم‌ترین هدف آن هم کسب توانایی انجام فعالیت‌های روزمره زندگی به صورت مستقل می‌باشد. کاردرمانی دست هم بر این دو اصل اساسی تاکید دارد. 

دسته‌بندی